zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Działka budowlana 810m2 DARGOBĄDZ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Dargobądz,

165 000 | 810 m2
nr oferty: INH21615

Ofertą sprzedaży jest działka budowlana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, o powierzchni 810m2 Działka objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dargobądz - gmina Wolin zgodnie z uchwałą LX/746/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dn 23.10.2014 Media w granicy działki - woda, kanalizacja, prąd. Gazu brak. Dopuszczalna instalacja ze zbiornikiem na gaz ciekły. 1. Przeznaczenie: a)pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą lub bliźniaczą z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych o powierzchni do 50% funkcji podstawowej; 2. Zasady zagospodarowania terenu: a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) powierzchnia zabudowy - nie większa niż 30% powierzchni działki, c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 50% powierzchni działki, d) lokalizacja budynków garażowych i/lub gospodarczych dobudowanych do budynku mieszkalnego zgodnie z zasadami ustalonymi przez wyznaczone linie zabudowy, e) dopuszcza się lokalizację garażu i/lub budynku gospodarczego wolnostojącego, f) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się: - sytuowanie nośników reklamowych wolnostojących o konstrukcji metalowej lub drewnianej, o wysokości maksymalnie do 3,0 m n.p.t., po jednym na każdej z działek, o powierzchni do 1,0 m2 każdy; - sytuowanie maksymalnie do 2 szyldów reklamowych zlokalizowanych na elewacjach budynków o powierzchni do 1,0 m2 każdy; 3. Warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych: a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, b) wysokość budynku do 10,0 m, c) wysokość poziomu gzymsu, okapu do 4,5 m, d) maksymalne wyniesienie posadzki parteru - do 0,8 m n.p.t.; 4. Warunki zabudowy w zakresie układu, formy i pokrycia dachów: a) stosowanie dachów stromych, z kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do ciągów komunikacyjnych, z których następuje wjazd na działkę; b) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych, c) dopuszcza się realizację dachów płaskich, jako tarasów rekreacyjno-widokowych, o wielkości do 20% powierzchni zabudowy, d) ustala się pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pokrycie innymi materiałami typu: dachówka bitumiczna, łupek, blacha łączona na rąbek stojący, itp. w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu; 5. Warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych: a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 45 m2, b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących do budynku mieszkalnego w zakresie kolorystyki elewacji oraz kąta pochylenia dachu z tolerancją +/- 5%, c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną pod warunkiem zblokowania z podobnym budynkiem na działce sąsiedniej; 6. Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu: a) od zewnętrznych granic terenu dopuszcza się ogrodzenia wyłącznie jako ażurowe, o wysokości do 1,8 m, z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych, b) pomiędzy sąsiadującymi działkami dopuszcza się ogrodzenia do 1,9 m bez podmurówek i/lub z zieleni izolacyjnej w postaci żywopłotów z gatunków zimozielonych; Zapraszam do kontaktu i na prezentację.

poleć znajomemu zapytaj o ofertę drukuj ofertę notatnik
Sprzedam działkę pod Stargardem 50zł/m2
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Poczernin,

169 750 | 3395 m2
nr oferty: PTR25083

Na sprzedaż działka rolno budowlana o powierzchni 3394 m2, w miejscowości Poczernin położonej 14 km od Stargardu, 33 min jazdy samochodem od Szczecina, 25 km od Goleniowa. Miejscowość z dostępem do komunikacji miejskiej - Autobus MPK STARGARD, świetny dojazd do drogi szybkiego ruchu DK 142. * Powierzchnia działki 3395 m2 z dostępem do drogi publicznej. * Zapewnienie od operatora Enea dostawy prądu do działki. Działka idealna pod inwestycję 50 zł/m2. * Szerokość działki ok. 42 m2 * Długość działki ok. 83 m2 * Otoczenie: - Las - Rzeka - Sklep - 33 min jazdy samochodem do Szczecina W studium działka o przeznaczeniu M/UT - Mieszkaniowo/Usługowo-Turystycznym Zasady zagospodarowania terenów: M: Funkcje terenów: a) podstawowa: mieszkaniowa z dominacji zabudowy jednorodzinnej w różnych formach: w tym zabudowa zagrodowa, wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego; b) funkcje dopuszczalne: usługowa, rolnicza, administracyjna obsługa ludności, usługi komercyjne i publiczne, kultura, oświata i sport, infrastruktura techniczna, ziele urządzona, ogólnodostępne tereny rekreacyjne, minimalna wielkość nowo wydzielanych działek 1000m2, a w wyjątkowych wypadkach 800m2 ,a dla zabudowy szeregowej nie mniej niż 300m2 wysokość projektowanej zabudowy (nie więcej jak 2 kondygnacje nadziemne w budownictwie jednorodzinnym i 4 kondygnacje nadziemne w budownictwie wielorodzinnym, przy czym adekwatnie druga i czwarta kondygnacja jako ukryta w dachu wysokim (o kącie nachylenia powyżej 30 stopni), wyjątkowo w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się dachy płaskie, zawsze jednak należy uwzględnić istniejące w sąsiedztwie zabudowy, jej parametry i nowej zabudowy kształtowa jako kontynuacji istniejącej); możliwość stosowania dominant (elementów wszystkich od zakładanych wysokości), pod warunkiem przestrzennego uzasadnienia w krajobrazie; nowe wydzielenia działek w miarę możliwości należy prowadzić prostopadle do linii rozgraniczających drogi, ulice, chyba że inny podział jest uzasadniony lokalnymi uwarunkowaniami; należy przestrzega zapisów planistycznych odnośnie stosowania form i materiałów architektonicznych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego regionu; ustala si dla danej jednostki elementarnej powierzchni zabudowy działki mieszkaniowej i rekreacyjnej, na całym terenie maksymalnie do - 30% powierzchni działki; Strefa funkcji rekreacji - symbol `UT`. Zasady zagospodarowania terenów: Funkcje terenów: zabudowa rekreacji indywidualnej; zabudowa pensjonatowa, hotelowa; zabudowa mieszkaniowa zbiorowego zamieszkania; obszary rekreacji indywidualnej; obszary rekreacji masowej, sporty wodne, zagospodarowanie planu. usługi turystyczne w obiektach kubaturowych. Dla funkcji zabudowy rekreacyjnej indywidualnej ustala się parametry jak dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dachów płaskich. Dla zabudowy pensjonatowej ustala się: powierzchnia zabudowy działki do 40%; wielkości powierzchni działki dostosowana do ilości miejsc pobytowych - nie mniej niż 50m2 na osobę; maksymalna wysokość zabudowy do 12m, do 3 kondygnacji nadziemnych w tym jedna w poddaszu; stanowiska parkingowe do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na pokój. Dla terenów przywodnych zachowa ogólny dostęp do wody (wg Prawa wodnego). Polecam ze względu na lokalizację oraz cenę !!! Serdecznie zapraszam na prezentację !!!

poleć znajomemu zapytaj o ofertę drukuj ofertę notatnik
Czarna Łąka, pow. 1356mkw, pozwolenie na budowę
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Czarna Łąka,

229 000 | 1356 m2
nr oferty: 44/10212/OGS

Czarna Łąka to miejscowość położona na wschodnim brzegu jeziora Dąbskiego, czwartego co do wielkości jeziora w Polsce. To właśnie tutaj znajdują się dwie sąsiadujące ze sobą działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Łączna powierzchnia dwóch działek to 1356 mkw. (673m2 + 683m2) Na działce o pow. 673 mkw. w kwietniu 2022r wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 123m2 Projekt Archon - Dom w Malinówkach 11, odbicie lustrzane. Dzięki temu budowa domu możliwa jest praktycznie zaraz po nabyciu działki. Dla działki o pow. 683mkw. wydana została decyzja o warunkach zabudowy również dla zabudowy jednorodzinnej. Istnieje możliwość nabycia działek osobno. Tuż przy granicach znajdują się wszystkie niezbędne przyłącza takie jak: prąd, woda, kanalizacja oraz gaz. W okolicy mamy nowopowstające osiedla domów jednorodzinnych co z pewnością czyni miejscowość coraz bardziej atrakcyjną pod względem zamieszkania. Nieopodal działek znajduje się kameralna plaża nad jeziorem Dąbie. W odległości zaledwie 3 kilometrów w miejscowości Załom do naszej dyspozycji znajdziemy duży dyskont spożywczy, aptekę, przychodnię oraz przedszkola. Dojazd samochodem do prawobrzeżnej części Szczecina zajmie nam niespełna 15 minut. Po więcej szczegółów zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

poleć znajomemu zapytaj o ofertę drukuj ofertę notatnik
DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Białuń,

109 070 | 1678 m2
nr oferty: MNI21664

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektowanej do wydzielenia działki budowlanej, położonej w miejscowości Białuń, w spokojnej okolicy. Nieruchomość położona w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej. Jej projektowana powierzchnia to ok. 1678 m2. Dla działki przed podziałem została wydaną decyzja o warunkach zabudowy. Obecne parametry nowej zabudowy to: - rodzaj inwestycji - budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, - zabudowa wolnostojąca, otynkowana, max dwukondygnacyjna (parter+ poddasze użytkowe lub nieużytkowe), - linia zabudowy- od drogi dojazdowej obowiązująca linia zabudowy 6 m, - wskaźnik zabudowy do 10,5 %, - szerokość elewacji frontowej 15,0 m, z tolerancją do 20 %, - maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy - 8,5 m - dach stromy wielospadowy o kącie nachylenia 30* - 45* stopni. W cenie nabywają Państwo również udział w drodze wewnętrznej. Uzbrojenie terenu: - prąd - w drodze gminnej, - woda - studnia, - kanalizacja - zgoda na szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków. Atuty oferty: - malownicza i spokojna okolica, - dobre połączenie ze Szczecinem i bliska odległość do Goleniowa, - szkoła, stacja PKP, sklep w miejscowości. ZAPRASZAMY DO UMÓWIENIA SIĘ NA PREZENTACJE i SKŁADANIA OFERTY ZAKUPU ! Możliwośc zakupu całej działki o pow. 4678 m2. Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu, również na budowę domu !

poleć znajomemu zapytaj o ofertę drukuj ofertę notatnik
DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Białuń,

97 500 | 1500 m2
nr oferty: MNI21663

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektowanej do wydzielenia działki budowlanej, położonej w miejscowości Białuń, w spokojnej okolicy. Nieruchomość położona w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej. Jej projektowana powierzchnia to ok. 1500 m2. Dla działki przed podziałem została wydaną decyzja o warunkach zabudowy. Obecne parametry nowej zabudowy to: - rodzaj inwestycji - budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, - zabudowa wolnostojąca, otynkowana, max dwukondygnacyjna (parter+ poddasze użytkowe lub nieużytkowe), - linia zabudowy- od drogi dojazdowej obowiązująca linia zabudowy 6 m, - wskaźnik zabudowy do 10,5 %, - szerokość elewacji frontowej 15,0 m, z tolerancją do 20 %, - maksymalna wysokość od poziomu terenu do kalenicy - 8,5 m - dach stromy wielospadowy o kącie nachylenia 30* - 45* stopni. W cenie nabywają Państwo również udział w drodze wewnętrznej. Uzbrojenie terenu: - prąd - w drodze gminnej, - woda - studnia, - kanalizacja - zgoda na szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków. Atuty oferty: - malownicza i spokojna okolica, - dobre połączenie ze Szczecinem i bliska odległość do Goleniowa, - szkoła, stacja PKP, sklep w miejscowości. ZAPRASZAMY DO UMÓWIENIA SIĘ NA PREZENTACJE i SKŁADANIA OFERTY ZAKUPU ! Możliwość zakupu całej działki o pow. 4678 m2. Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu, również na budowę domu !

poleć znajomemu zapytaj o ofertę drukuj ofertę notatnik
Działka na sprzedaż
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Morzyczyn,

190 017 | 1473 m2
nr oferty: SWN30514

Działka położona w spokojnej okolicy, w bliskim sąsiedztwie lasów, jeziora, terenów rekreacyjnych i ścieżek rowerowych. Powierzchnia działki 1473 m2, znajduje się w Morzyczynie, sąsiaduje z innymi działkami, z możliwością zakupu pod inwestycję. Dojazdowa droga gminna utwardzona (modernizacja w 2022r.) - udziały w drodze w cenie. W drodze dojazdowej znajdują się następujące media: prąd w drodze wewnętrznej kompleksu działek, zalecana studnia głębinowa, co nie generuje kosztów, potencjalnym mieszkańcom i użytkownikom. Działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego, zabudowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi, maksymalna powierzchnia zabudowy 30% Morzyczynie, gmina Kobylanka, województwo zachodniopomorskie, od północy gmina graniczy z Puszczą Goleniowską, rajem dla grzybiarzy, pasjonatów wędrówek, rowerzystów. O atrakcyjności działki decyduje przede wszystkim jej łatwa dostępność do drogi krajowej nr 10, Stargard oddalony od gminy zaledwie o 11 km, Szczecin 24 km, w niedalekiej odległości działki przebiega linia kolejowa Miedwiecko, co umożliwia szybki dojazd do wymienionych lokalizacji. Korzystna lokalizacja powoduje zainteresowanie terenem gminy ze strony inwestorów. Gmina Kobylanka posiada dostęp do jeziora Miedwie Jest ona idealnym miejscem na wypoczynek oraz na osiedlenie się. Na terenie gminy istnieją trzy szkoły podstawowe: w Kobylance, Kunowie i Reptowie, przedszkole Publiczne FUNDACJI SZCZECIŃSKA, Niepubliczne Przedszkole w Kobylance, żłobek. W sąsiedztwie tej działki, znajdują się inne atrakcyjne działki o co stwarza możliwość dokupienia kolejnych działek, co stwarza możliwości dla potencjalnych inwestorów budujących małe kameralne osiedla domów. Serdecznie polecam i zapraszam do prezentacji.

poleć znajomemu zapytaj o ofertę drukuj ofertę notatnik