zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Sprzedam działkę pod Stargardem 50zł/m2
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Poczernin,

169 750 | 3395 m2
nr oferty: PTR25352

Na sprzedaż działka rolno budowlana o powierzchni 3394 m2, w miejscowości Poczernin położonej 14 km od Stargardu, 33 min jazdy samochodem od Szczecina, 25 km od Goleniowa. Miejscowość z dostępem do komunikacji miejskiej - Autobus MPK STARGARD, świetny dojazd do drogi szybkiego ruchu DK 142. * Powierzchnia działki 3395 m2 z dostępem do drogi publicznej. * Zapewnienie od operatora Enea dostawy prądu do działki. Działka idealna pod inwestycję 50 zł/m2. * Szerokość działki ok. 42 m2 * Długość działki ok. 83 m2 * Otoczenie: - Las - Rzeka - Sklep - 33 min jazdy samochodem do Szczecina W studium działka o przeznaczeniu M/UT - Mieszkaniowo/Usługowo-Turystycznym Zasady zagospodarowania terenów: M: Funkcje terenów: a) podstawowa: mieszkaniowa z dominacji zabudowy jednorodzinnej w różnych formach: w tym zabudowa zagrodowa, wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego; b) funkcje dopuszczalne: usługowa, rolnicza, administracyjna obsługa ludności, usługi komercyjne i publiczne, kultura, oświata i sport, infrastruktura techniczna, ziele urządzona, ogólnodostępne tereny rekreacyjne, minimalna wielkość nowo wydzielanych działek 1000m2, a w wyjątkowych wypadkach 800m2 ,a dla zabudowy szeregowej nie mniej niż 300m2 wysokość projektowanej zabudowy (nie więcej jak 2 kondygnacje nadziemne w budownictwie jednorodzinnym i 4 kondygnacje nadziemne w budownictwie wielorodzinnym, przy czym adekwatnie druga i czwarta kondygnacja jako ukryta w dachu wysokim (o kącie nachylenia powyżej 30 stopni), wyjątkowo w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się dachy płaskie, zawsze jednak należy uwzględnić istniejące w sąsiedztwie zabudowy, jej parametry i nowej zabudowy kształtowa jako kontynuacji istniejącej); możliwość stosowania dominant (elementów wszystkich od zakładanych wysokości), pod warunkiem przestrzennego uzasadnienia w krajobrazie; nowe wydzielenia działek w miarę możliwości należy prowadzić prostopadle do linii rozgraniczających drogi, ulice, chyba że inny podział jest uzasadniony lokalnymi uwarunkowaniami; należy przestrzega zapisów planistycznych odnośnie stosowania form i materiałów architektonicznych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego regionu; ustala si dla danej jednostki elementarnej powierzchni zabudowy działki mieszkaniowej i rekreacyjnej, na całym terenie maksymalnie do - 30% powierzchni działki; Strefa funkcji rekreacji - symbol `UT`. Zasady zagospodarowania terenów: Funkcje terenów: zabudowa rekreacji indywidualnej; zabudowa pensjonatowa, hotelowa; zabudowa mieszkaniowa zbiorowego zamieszkania; obszary rekreacji indywidualnej; obszary rekreacji masowej, sporty wodne, zagospodarowanie planu. usługi turystyczne w obiektach kubaturowych. Dla funkcji zabudowy rekreacyjnej indywidualnej ustala się parametry jak dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem dachów płaskich. Dla zabudowy pensjonatowej ustala się: powierzchnia zabudowy działki do 40%; wielkości powierzchni działki dostosowana do ilości miejsc pobytowych - nie mniej niż 50m2 na osobę; maksymalna wysokość zabudowy do 12m, do 3 kondygnacji nadziemnych w tym jedna w poddaszu; stanowiska parkingowe do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na pokój. Dla terenów przywodnych zachowa ogólny dostęp do wody (wg Prawa wodnego). Polecam ze względu na lokalizację oraz cenę Serdecznie zapraszam na prezentację

poleć znajomemu zapytaj o ofertę drukuj ofertę notatnik
Załęże. Działka 150 m od Jeziora Sitno 135.000 zł
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Załęże,

135 000 | 909 m2
nr oferty: FKT24455

Do sprzedaży działka w malowniczej miejscowości liczącej 200 osób ok. 100 m od jeziora Sitno w pobliżu XIX - wiecznego Kościoła. Dojście drogą utwardzoną do brzegu jeziora ogólnodostępnego, gmina zaplanowała utworzenie plaży. Obecnie jest, ale niezagospodarowana. Dojazd ze Szczecina zajmuje 50 minut z centrum Szczecina. Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie, z którym są to tereny mieszkalno- usługowe. Dopuszcza się realizację wolnostojącego budynku usługowego pod warunkiem zachowania 60% powierzchni tych usług w stosunku do powierzchni wszystkich zabudowań na terenie nieruchomości. Forma zabudowy wolno stojąca, do 2 kondygnacji nadziemnych, gdzie ostatnia kondygnacja zlokalizowana będzie w dachu stromym. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Wysokość zabudowy maksymalnie 10 m. Dach stromy, symetryczny dwu - lub wielospadowy, kąt nachylenia 35 do 45 stopni, dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego lub jednospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych do 20 stopni z dowolnym usytuowaniem kalenicy w stosunku do działki drogowej. Maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, min powierzchnia biologicznie czynna 15 %. Ograniczenie ilości kolorów budynków do trzech z dopuszczeniem cegły klinkierowej, na cokole obiektu, ograniczenie kolorów połaci dachowej do czerwonej, brązowej i grafitowej. Ze względu na graniczenie wsi z obszarem NATURA 2000 we wsi obowiązuje zakaz przedsięwzięć mogących powodować degradację środowiska, zakaz chowu i hodowli zwierząt Działka pomiędzy istniejącą zabudową wiejską, niedaleko kościoła. Działka pusta, wszystkie media przy działce za wyjątkiem gazu. Jest woda, energia elektryczna, kanalizacja. Kształt trapezu. Wjazd na działkę od strony północnego zachodu. Miejscowość spokojna, w pobliskim Tetyniu 3 sklepy, dojazd do szkoły w Kozielicach zapewnia dzieciom autobus szkolny. Miejscowość kilka kilometrów od zjazdu na S3. Nad jeziorem wiele domków rekreacyjnych. Połączenie z Pyrzycami autobusowe.

poleć znajomemu zapytaj o ofertę drukuj ofertę notatnik